Werkwijze


Kennismakingsgesprek.
Als eerste is er een kennismakingsgesprek wat ongeveer een half uur duurt. Het is een oriënterend en vrijblijvend gesprek. Wat belangrijk is
in dit eerste gesprek, is dat het “klikt” en dat er een wederzijds vertrouwen is om het traject aan te gaan.

Duur van het traject.
Meestal zijn er tussen de 3 tot 10 sessies nodig om tot het gewenste resultaat te komen.

Mijn werkwijze is gebaseerd op de ideeën van Carl Rogers. Hij was psycholoog en tevens grondlegger van het humanisme. In de humanistische visie van de psychologie gaat men ervan uit dat ieder mens voldoende gezonde krachten in zich heeft om problemen zelf op te lossen.
Met behulp van verschillende technieken, waaronder gesprekstechnieken en creatieve technieken, zoals schrijven, tekenen en muziek, maar ook met het maken van opdrachten, gaat u werken aan het accepteren van het verlies. Ik oordeel niet en ik bied ondersteuning om uw eigen weg te vinden in uw rouwproces. Hierdoor (her)vindt u de balans in de dagelijkse gang van zaken en voelt u zich weer vrij om aan de toekomst te gaan bouwen.

Vertrouwelijkheid.
Alles wat tijdens de sessies wordt besproken is vertrouwelijk. Wat er besproken wordt, blijft tussen u en mij.


picture